Genealogie

homepage

I 1804 II 1830 III 1859 IV 1883 V 1914 VI 1942 VII 1972

 

 

Stamboom van de "Roermondse Fermonts"

Dit is geenszins een complete stamboom. De gegevens voor dit genealogisch overzicht werden grotendeels verzameld door het Genealogisch Instituut Limburg te Roermond (©)ten behoeve van de Documentaire "Roermondse adel" door Joost Seelen (Première IDFA Amsterdam, 2003, Zuidenwind Filmproducties) en aangevuld met informatie verzameld door Willem Fermont. Aangezien deze documentaire zich afspeelt rond de Roermondse naamdragers "de Fermonts", werden voornamelijk gegevens verzameld rond de  naamdragers. Biologisch klopt dat natuurlijk niet. Voortplanting, en cultureleoverdracht storen zich nauwelijks aan gegeven namen.

Voor aanvullende gegevens en commentaar E-mail naar info@willemfermont.nl.

I

Joseph Fermont, geb. Maastricht, Rue de la Vache Volante (Kwadevliegenstraat), 19 Frimaire XIII (10 dec. 1804), metselaar (1854), fabrieksarbeider (1869), overl. Roermond 19 okt. 1869.
tr. 1. Roermond 4 sept. 1829: Marie Elisabeth Cleijn, geb. Roermond 13 Germinal X (3 april 1802), overl. ald. 23 jan. 1851, dr. van Joannes Carolus, linnenwever, en Maria Helena van Neer;
tr. 2. Roermond 5 april 1853: Hélène Hubertine Creemers, geb. Roermond 13 nov. 1819, overl. ald. 28 april 1896, dr. van Christianus en Elisabeth Stroucken.

Uit het eerste huwelijk:

1. Joannes Carolus Fermont, geb. Roermond 4 nov. 1830, volgt II-1.
2. Anna Barbara Hubertina Fermont, geb. Roermond 18 juni 1833, overl. ald. 21 dec. 1867, tr. Roermond 25 nov. 1854: Johannes Baptista Hubertus Klinkom, geb. Roermond 10 sept. 1827, leidekker, metselaar en gasstoker, overl. ald. 10 aug. 1897, zn. van Henricus en Anna Maria Edelhuijzen, hij hertr. Isabella Engels.
3. Antonius Hubertus Fermont, geb. Roermond 26 april 1835, volgt II-2.
4. Amoldus Hubertus Fermont, geb. Roermond 19 nov. 1837, overl. ald. 22 sept. 1838.
5. Elisabeth Hubertina Fermont, geb. Roermond 31 maart 1840, tr. Maastricht 3 okt. 1866: Michaël Hoefsloot, geb. Maastricht 6 maart 1840, fabrieksarbeider, zn. van Josephus Wilhelmus en Maria Mechtildis Courtens.
6. Petrus Hubertus Fermont, geb. Roermond 24 mei 1847, kramer, overl. ald. 28 okt. 1904, tr. Roermond 6 okt. 1885: Maria Hubertina Ingenhut, geb. Roerrnond 19 okt. 1840, overl. ald. 5 aug. 1913, dr. van Mathias en Maria Hawinkels, wed. van Mathijs de Bock; zij hertr. Joannes Schniits. [kinderloos]

Uit het tweede huwelijk:

7. Jan Frans Fermont, geb. Roermond 3 jan. 1855.
8. Johanna Hubertina Fermont, geb. Roermond 17 feb. 1858, tr. Roermond 31 okt. 1878 (burg. huw. door echtsch. ontbonden 25 feb. 1886): Johannes Hendricus Hubertus Hofmans, geb. Roermond 27 mei 1855, zn. van Mathias en Joanna Maria Janssens.

Terug

II

II-1 (m. van I).
Joannes Carolus Fermont, geb. Roermond 4 nov. 1830, wever (1854), overl. ald. 20 april 1900, tr. Roermond 12 juli 1854: Margaretha Kleinertz, geb. Keulen 8 mei 1825, naaister, overl. Roermond 15 april 1906, dr. van Constantinus Amoldus, schoenmaker, en Maria Anna Alexandrina von Schellart.

Uit dit huwelijk:

1. Gertruda Hubertina Fermont, geb. Roermond 8 jan. 1846, tr. Roermond 14 april 1885: Heinrich Wilhelm Fleckner, geb. Altena 22 nov. 1857, zn. van August en Henriette Berghoff.
2. Arnoldus Hubertus Fermont, geb. Roermond 12 dec. 1854, beeldhouwer, overl. Amsterdam 7 okt. 1913 (ingeschreven te Roermond 14 okt. 1913), tr. Roermond 10 okt. 1882: Anna Maria Elisabeth Smits, geb. Roermond 11 juni 1858, overl. ald. 13 aug. 1913, dr. van Peter Michiel Laurens en Maria Elisabeth Hubertina Bloem. [vermoedelijk kinderloos].

II-2 (zn. van 1).
Antonius Hubertus Fermont, geb. Roermond 26 april 1835, wever, opperman (1886), arbeider (1889), overl. ald. 17 april 1889, tr. Roermond 4 nov. 1856: Maria Hubertina van de Venne, geb. Roermond 1 jan. 1835, overl. ald. 13 okt. 1909, dr. van Peter Franciscus en Elisabeth Passage.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Hubertina Fermont, geb. Roermond 22 sept. 1857, overl. ald. 23 jan. 1921, tr. Roermond 18 okt. 1877: Antonius Hubertus Selder, geb. Roermond 15 april 1856, leidekker, zn. van Hubertus Godefridus Antonius, zakkendrager en leidekker, en Elisabeth Nelissen.
2. Mathijs Hubertus Fermont, geb. Roermond 10 dec. 1859, volgt III-1.
3. Johanna Barbara Hubertina Fermont, geb. Roermond 14 juli 1862, fabrieksarbeidster (1884), dienstbode (1886), overl. ald. 19 juli 1937, tr. Roermond 7 jan. 1886: Petrus Paulus Hubertus Henderickx, geb. Roermond 27 juni 1862, meubelmaker, overl. ald. 30 dec. 1933, zn. van Pettus Paulus, blauwverver en katoenwever, en Maria Cornelia Feller.
4. Johannes Carolus Hubertus Fermont, geb. Roermond 8 mei 1864, volgt III-2.
5. Johannes Franciscus Hubertus Fermont, geb. Roerinond 14 dec. 1866, overl. ald. 21 dec. 1867.
6. Cornelia Maria Elisabeth Hubertina Fermont, geb. Roermond 22 mei 1868, overl. ald. 25 mei 1915, tr. Roermond 11 maart 1890: Johannes Josephus Hubertus Hendrickx, geb. Roermond 10 nov. 1870. zn.van Petrus Paulus, blauwverver en katoenwever, en Maria Cornelia Feller.
7. Andreas Hubertus Fermont, geb. Roermond 14 dec. 1870.
8. Margaretha Carolina Hubertina Fermont, geb. Roermond 23 feb. 1874, linnennaaister, overl. ald. 8 jan. 1947.
9. Antonius Hubertus Fermont, geb. Roermond 7 mei 1876, schrijnwerker.

Terug

III

III-1 (zn. van II-2).
Mathijs Hubertus Fermont, geb. Roermond 10 dec. 1859, metselaar, opperman, overl. ald. 16 maart 1950, tr. Roermond 11 okt. 1881: Maria Johanna Daemen, geb. Maastricht 16 feb. 1862, overl. Roermond 3 mei 1932, dr. van Christianus en Maria Angelina Progasca. Gouden Bruiloft 11 okt 1931.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Fermont, geb. Roermond 17 okt. 1879, overl. ald. 19 feb. 1882. -
2. Maria Angelina Hubertina Fermont, geb. Roermond 23 okt. 1881, overl. ald. 17 jan. 1882. --
3. Joannes Hubertus (Jen) Fermont, geb. Roermond 31 jan. 1883, volgt IV-1.
4. Josephina Hubertina Fermont, geb. Roermond 26 dec. 1885, overl. ald. 8 sept. 1939, tr. v66r 27 feb.
1908: Johannes Hubertus Leonardus Schmitz, geb. Roermond 30 maart 1878, overl. ald. 9 dec. 1964, zn. van Wilhelmus Hubertus en Cornelia Hubertina Flecken.
5. Hubertina Elisabeth Fermont, geb. Roermond (Kruisherenstraat) 24 juni 1888, papiersorteerster, tr. 60' Roermond 27 feb. 1908: Jan Hubert Didderen, geb. Kloosterbosch gem. Kerkrade 20 maart 1884,
mijnwerker, zn. van Hubert Joseph Diederen, mijnwerker, en (Maria) Gertrudis Frenk.
6. Anna Gertrudis Hubertina Fermont, geb. Roermond 13 sept. 1890, overl. ald. 22 jan. 1950, tr. 1. Tr. 1. Roermond 3 okt. 1911: Joannes Josephus Hubertus Straus, geb. Roermond 21 maart 1887, timmerman, overl. ald. 29 jan. 1922, zn. van Johannes Franciscus Hubertus, smid, en Maria Helena Hubertina Schoemnakers; tr. 2. Roermond 3 juli 1924: Johannes Cober, geb. Posterholt 24 juni 1901, spoorlegger en herbergier, overl. Roermond 18 aug. 1961, zn. van Peter Mathijs Hubertus, arbeider, en Gertrudis Wolters.
7. Catharina Fermont, geb. Roermond 17 jan. 1893, zij vertrekt 1915 naar Melick, tr. Roermond 31 maart 7-1- 1914: Theodorus Hubertus Maessen, geb. Vlodrop ca. 1890, fabrieksarbeider te Melick en Herkenbosch, zn. van Gerardus en Mechteldis Silleken.
8. Maria Fermont, geb. Roermond 5 maart 1896, overl. ald. 10 okt. 1976, tr. Roermond 3 aug. 1916: Pieter Lammerts, geb. Den Helder 7 mei 1892, korporaal-kok, overl. Roermond 16 jan. 1969, zn. Van Frederikus en Gertrudis Hubertina Smeets.
9. Joannes Hubertus Fermont, geb. Roermond 30 maart 1898, volgt IV-2. 5 3 e-,6
10. Hubertus Joannes Fermont, geb. Roermond 9 sept. 1899, overl. ald. 17 dec. 1899.
11. Henricus Hubertus Fermont, geb. Roermond 24 nov. 1901, voigt IV-3.

">Jen, Fien, Beth, Trina, Marie Sjeng, True, Driek

III-2 (zn. van II-2).
Johannes Carolus Hubertus Fermont, geb. Roermond 8 mei 1864, orgeldraaier, los arbeider, koopman, venter, overl. ald. 14 juli 1940,
tr. 1. Roermond 4 juni 1889: Maria Catharina Lutgens, geb. Ubach over Worms 1 1 maart 1848, overl. Roermond 22 juni 1913, dr. van Jan Hendrik, handelaar, en Hendrina Driessen, zij tr. 1. Henricus Hubertus Verstappen;
tr. 2. Roermond 5 maart 1918: Barbara Hubertina Houben, geb. Linne 2 dec. 1875, overl. Roermond 30 okt. 1948, dr. van Bernard, dagloner, en Gertrudis Theunissen; zij tr. l.: Peter Jacob Schaeben.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Fermont, geb. Kleinenbroich (Dld.) 19 nov. 1890, volgt IV-4.
2. Andreas Hubertus Herman Fermont, geb. Venray 10 aug. 1892, volgt IV-5.

Uit het tweede huwelijk:

3. Hubertina Barbara Fermont, geb. Roermond 14 feb. 1919, overl. ald. 30 juni 1970.

Terug

IV

IV-1 (zn. van III-1).
Joannes Hubertus (Jen) Fermont, geb. Roermond 31 jan. 1883, metselaar, opperman, herbergier, fabrieksarbeider (1924, '26), overl. ald. 5 feb. 1955, tr. Roermond 8 juni 1909: Petronella Cecilia Hubertina (Nel) Seerden, geb. Roermond 20 april 1890, overl. ald. 22 feb. 1937, dr. van Leonardus, metselaar, opperman, en Johanna Gertruda Hubertina Notté.

Uit dit huwelijk:
1. Joanna Hubertina (An) Fermont, geb. Roermond 28 dec. 1910, overl. ald. 4 mei 1992, tr.: Frederik Lammerts, geb. Roermond 30 dec. 1915, overl. ald. 29 juni 1963, m. van Pieter en Maria Fermont, hij tr. l.: Maria Gertruda Helena Conradi.
2. Maria Johanna (Mie) Fermont, geb. Roermond 14 sept. 1912.
3. Franciscus Hubertus (Frens) Fermont, geb. Roermond 19 nov. 1914, volgt V-1.
4. Elisabeth (Lies) Fermont, geb. Roermond 20 juli 1916.
5. Wilhelmus Joseph Hubertus (Wim) Fermont, geb. Roermond 20 jan. 1918.
6. Johannes Hubertus (Sjeng) Fermont, geb. Roermond 10 dec. 1919.
7. Enmia Johanna Maria (Em) Fermont, geb. Roermond 7 aug. 1921.
8. Hubertina Petronella (Bertha) Fermont, geb. Roermond 29 nov. 1922.
9. Levenloos aangegeven kind, geb. Roermond 23 aug. 1924, aangifte 25 aug. 1924.
10. Levenloos aangegeven kind, geb. Roermond 4 feb. 1926, aangifte 5 feb. 1926.

IV-2 (zn. van 111-1).
Joannes Hubertus Fermont, geb. Roermond 30 maart 1898, metselaar, opperman, overl. ald. 30 aug. 1964, tr. Roermond 2 april 1918: Maria Hubertina Tobben, geb. Roermond 3 april 1896, lompensorteerster, overl. ald. 3 feb. 1945, dr. van Johannes Hubertus, opperman, en Cornelia Hubertina Lenards.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hubertus Fermont, geb. Roermond I maart 1918, overl. ald. 8 feb. 1999, tr.: Elisabeth Dahmen.
2. Ida Fermont, geb. Roermond 21 jan. 1920, tr.: Jean Notté.
3. Johannes Hubertus Fermont, geb. Roermond 26 feb. 1922, overl. ald. 6 mei 1992, tr.: Anna Heinders.
4. Petronella Cecilia Hubertina Fermont, geb. Roermond 1 1 maart 1925, overl. ald. 26 aug. 1998, tr.: Jan Baptist Sevenich, geb. Roermond 19 aug. 1919, overl. ald. 13 dec. 1995.
5. Caspar Fermont, geb. Roermond 17 jan. 1930.
6. Elisabeth (Mudje) Fermont, geb. Roermond 8 juni 1931, overl. ald. 10 feb. 1992, tr.: Jacob Wilhelmus Heinders, geb. Brunssum 12 juni 1927, overl. Roermond 4 maart 1996.
7. Hubertus Fermont, geb. Roermond 13 feb. 1933, overl. ald. 19 jan. 1995
8. Gertrudis Fermont, geb. Roermond 21 jan. 1935.
9. Catharina Fermont, geb. Roermond 4 okt. 1937.

IV-3 (zn. van III-1).
Henricus Hubertus Fermont, geb. Roermond 24 nov. 1901, grondwerker, fabrieksarbeider, overl. ald. 8 nov. 1972,
tr. Roermond 21 feb. 1928: Maria Hubertina Withoot, geb. Roermond 25 mei 1905, overl. ald. 1 juli 1968.

Uit dit huwelijk:

1. Mathias Hubertus Fermont, geb. Roermond 3 mei 1928.
2. Everardus Hubertus Fermont, geb. Roermond 11 dec. 1929.
3. Lodewijk Hendrik Fermont, geb. Roermond 11 dec. 1929, tweeling met voomoemde. Z.
4. Jakobina Martha Gertruda Everardina Fermont, geb. Roermond 20 maart 1931.
5. Josephina Hubertina Fermont, geb. Roermond 22 dec. 1932
6. Johannes Hubertus Fermont, geb. Roermond 26 juli 1934.
7. Johannes Hubertus Fermont, geb. Roermond 2 okt. 1937

IV-4 (zn. van III-2).
Johannes Fermont, geb. Kleinenbroich (Dld.) 19 nov. 1890, remmer (1913), arbeider (1916), opperman, koopman, overl. Roermond 7 april 1975,
tr. Roermond 15 juli 1913: Catharina Maria Sevenich, geb. Roermond 21 feb. 1894, dr. van Gregorius Hubertus, koopman, en Hubertina de Fauwes.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Carolus Hubertus Fermont, geb. Roermond 26 feb. 1914, volgt V-2.
2. Maria Catharina Fermont, geb. Roermond 10 april 1915, overl. ald. 5 jan. 1916.
3. Elisabeth (Beth) Fermont, geb. Roermond 23-(2 bf) 12-1916, overl. ald. 8 okt. 1979, tr. Roermond 12 aug. 1937: Peter Leonardus (Pierre) Vranken, geb. Roermond 24 juli 1914, overl. ald. 19 maart 1990.
4. Hendricus Hubertus Fermont, geb. Roermond 2 juli 1918, volgt V-3.
5. Andreas Hubertus Hermanus Fermont, geb. Roermond 16 dec. 1920.
6. Hubertus Josephus Fermont, geb. Roermond 6 dec. 1922.
7. Maria Hubertina Fermont, geb. Roermond 6 nov. 1924
8. Hendrik Joseph Hubert Fermont, geb. Roermond 23 feb. 1926
9. Mia Elisabeth Fermont, geb. Roermond 2 april 1927.
10. Franciscus Hubertus Fermont, geb. Susteren 21 juni 1928.
11. Jean Fermont, geb. Susteren 30 nov. 1929.
12. Trina Fermont, geb. Susteren 2 juni 193 1.
13. Levenloos aangegeven kind, aangifte Roermond 21 juli 1932.
14. Carolina Fermont, geb. Roermond 22 nov. 1933.

IV-5 (zn. van III-2).
Andreas Hubertus Herman Fermont, geb. Venray 10 aug. 1892, aanvankelijk harmonicaspeler, later koopman, overl. ná 12 sept. 1946, tr. Roermond 18 feb. 1915: Maria Catharina Scheffer, geb. Weert 7 sept. 1895, koopvrouw, dr. van Emmanuel Martinus, orgeldraaier, en Hendrina Catharina Hubertina Lutgens.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Hubertina Fermont, geb. Roermond 31 dec. 1914, overl. ald. 12 sept. 1946, tr.: Peter Dominicus van Nooij, geb. Roermond 23 feb. 1917, overl. Hom 22 juli 1974.
2. Jan Fermont, geb. Roermond 19 nov. 1916.
3. Jan Fermont, geb. Roermond 1 feb. 1919, volgt V-4.
4. Anna Hubertina Fermont, geb. Roermond 4 jan. 1921.
5. Theresia Maria Fermont, geb. Bree (Blg.) 12 dec. 1921, overl. Echt 8 jan. 1923 (ingeschreven Roermond 8 feb. 1923).

Terug

V

V-1 (zn. van IV-1).
Franciscus Hubertus (Frens) Fermont, geb. Roermond 19 nov. 1914, overl. ald. 19 dec. 1997, tr. (2 april 1942): Maria Hendrika van Vlodrop, geb. Roermond 16 april 1914, brocheerster, overl. ald. 1 okt. 1997, dr. van Peter Hubertus Franciscus, boekbinder, en Johanna Berdina van Emden.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Fermont, geb. Roermond, 7 jan. 1943, volgt VI-1
2. Annie Fermont, geb. Roermond, 14 juli 1946, volgt VI-2
3. Willem Fermont, geb. Roermond 1 1 sept. 1947, volgt VI- 3.
4. Ben Fermont, geb. Roermond, 21 jan. 1949, volgt VI-4.
5. Em Fermont, geb. Roermond, 16 maart 1950, overleden 1950
6. Els Fermont, geb. Roermond, 4 juli 1952, volgt VI-5.
7. Emmy Fermont, geb. Roermond, 11 maart 1954, volgt VI-6.
8. Toos Fermont, geb. Roermond, 31 okt. 1955, volgt VI-7.

V-2 (zn. van IV-4).
Johannes Carolus Hubertus Fermont, geb. Roermond 26 feb. 1914, mandenmaker, koopman (1940), los arbeider (1944), overl. ald. 25 mei 1983, tr. Roermond 9 feb. 1937: Carolina Elisabeth Brouns, geb. Roerrnond 7 feb. 1916, overl. ald. 7 maart 1990, dr. van Peter Joseph, arbeider, en Cornelia Lenarts.

Uit dit huwelijk kinderen, klein-, en achterkleinkinderen, o.a.:

1. Peter Jozef Fermont, geb. Heerlen 24 juni 1937.
2. Johannes Fermont, geb. Roermond ca. 1939, overl. ald. 12 jan. 1940.
3. Joseph Franciscus Fermont, geb. Roermond ca. maart 1944, overl. ald. 16 juni 1944.


V-3 (zn. van IV-4).
Hendricus Hubertus Fermont, geb. Roermond 2 juli 1918, venter (1941), overl. ald. 17 april 1981, tr. Roermond 28 mei 1940: Francisca Schaefer, geb. Roermond 30 april 1917, dr. van Joannes, koopman in manufacturen, en Anna Clara Brouns.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Johanna Fermont, geb. Roermond ca. medio dec. 1940, overl. ald. 2 j an. 194 1.

V-4 (zn. van IV-5).
Jan Fermont, geb. Roermond 1 feb. 1919, mijnwerker (1942), overl. ald. 8 okt. 1959, tr.: Areke van Tuiji, geb. ca. 1920, overl. Roermond 1 1 aug. 1993.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Fermont, geb. Roermond ca. juni 1942, overl. ald. 25 aug. 1942.

Terug

VI

wordt aan gewerkt

VI-1 (zn. van V-1).

Jan Fermont, geb. Roermond, 7 jan. 1943, tr. met S. Ververs

Uit dit Huwelijk:

1. John Fermont , geb. Roermond 11 nov. 1968, volgt VII-1
2. Maurice Fermont, geb. Roermond, 26 juni 1971,volgt VII-2

VI-2 (dr. van V-1).
Annie Fermont, geb. Roermond, 14 juli 1946, tr. met J. Opbroek, overleden 1986. .

Uit dit Huwelijk:

1. Eddy Opbroek, geb. Roermond, 11 dec. 1968, volgt VII-3
2. Michel Opbroek, geb. Roermond, 30 jan. 1970, volgt VII-4
3. Patricia Opbroek, volgt VII-5

 

VI-3 (zn. van V-1).
Dr. Willem Fermont, geb. Roermond 11 sept. 1947, tr. Utrecht, 17 dec. 1971, M.J.A.Th. Rohde. geb. Rotterdam, 1 mrt. 1948. Uit dit huwelijk:

1. Alice Fermont, geb. Bunnik, 4 sept. 1972, volgt VII-6
2. Niels Fermont, geb. Buren (Gld.) 27 juni 1976.

VI-4 (zn. van V-1).

Ben Fermont, geb. Roermond, 21 jan. 1949, tr.1 Edith .. , tr. 2, Tea Bervoets, geb. 23 jan. 1942

1. Uit dit huwelijk :
1. Nancy Fermont, volgt VII-7

VI-5 (dr. van V-1).

Els Fermont, geb. Roermond 4 juli 1952, tr. met Jan Krzeminsky

Uit dit huwelijk

1. Leonie Krzeminsky, geb. 31 mrt. 1974

2. Joyce Krzeminsky, geb. 25 aug. 1976

VI-6 (dr. van V-1).

Emmy Fermont, geb. Roermond, 11 maart 1954, tr.1 Arno Kon, tr.2 Rojillo Cristian, geb 19 febr. 1959

1. Uit dit Huwelijk

1. Edwin Kon, geb. 4 jan. 1979

2. Uit dit Huwelijk

2. Shireija Cristian, geb. 11 juni 1986

VI-7 (dr. van V-1).

Toos Fermont, geb. Roermond 31 okt. 1955, tr. Huub Wetzels, geb. 29 nov. 1953

Uit dit Huwelijk

1. Vincent Wetzels, geb. 25 aug. 1977
2. Kevin Wetzels, geb. 29 juni 1979
3. Illyia Wetzels, geb. 20 december 1987

Terug

VII

`wordt aan gewerkt

Terug