Afbraak ONII 1998

Ook hoop is vergankelijkafbraak ONII-lab a

afbraak ONII-lab b

afbraak ONII-lab-c

afbraak ONII-lab d

De waarde van de koperprijzen waren bovendien in 1998 net fors gedaald

ten gevolge van het toenmalige koperschandaal:

De manipulatie van de koperprijs

door het Japanse handelshuis Sumitomode in 1995 en 1996

(Visser & Mulder, 2001. ESB 2-11-2001, p.852-853).